FB FB instagram instagram Pinterest

27.08.2016

Ślubnie cd.

ten temat przewijać się będzie cały czas...
czyli śluby na biurku ;)

#1




  
#2 



 w pracach wykorzystałam digi stemple przygotowane przez
Agę Borysewicz, Magdę Tomaszewską - dzięki dziewczyny.

4 komentarze: